V každém případě „začátek třetího křesťanského tisíciletí je beze vší pochyby důležitým mezníkem nejen pro církevní společenství, ale pro město Řím, pro Evropu, pro celé lidstvo.    Neříkám to, jako bych odpovídal na mileniaristickou logiku, ale protože jsem přesvědčen, že rok 2000 znovu zpřítomňuje „VELKÉ TAJEMSTVÍ VÍRY“.1

Proto zve papež, abychom „obrátili pohled k svaté bráně, kterou vstoupíme do jubilejního roku (2100) v duchu vnitřního obrácení. Musíme totiž dospět k této události s obnoveným srdcem“. Taková cesta k jubilejní bráně „je opravdovou poutí pro toho, kdo chce změnit svůj život a celým svým srdcem se obrátit i k Pánu. Když projdeme touto bránou, nesmíme zapomínat na její smysl. Svatá brána značí vstup do nového života, který nám nabízí Kristus“.2

"TY SÁM NÁM VNUKNI NAŠE ROZHODNUTÍ

A SÁM JE UČIŇ SKUTKEM,

NEBOŤ JEN V TOBĚ S OTCEM S SYNEM

NÁLEŽÍ VŠECHNA VELEBNOST A SLÁVA.

TY, JENŽ NADEVŠE MILUJEŠ POCTIVOST, NEDOPUSŤ,

ABYCHOM UVEDLI VE ZMATEK TVŮJ SPRAVEDLIVÝ ŘÁD. AMEN."3


  1. SAVERIO GAETA, Mé Jubileum, Co říká Jan Pavel ll. o velkém jubileu. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2000. Str. 24. 
  2. SAVERIO GAETA. Mé Jubileum. C říká Jan Pavel II. o velkém jubileu. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří r. 2000. Str. 11.
  3. Druhý vatikánský sněm Dokumenty. Modlitba koncilních otců, Řím, Křesťanská akademie 1983, str. 7.