Jméno sv. Vojtěcha:

Vojtěch - slovanské jméno - znamená: „útěcha, posila vojska“.1

ÚTĚCHA POUTNICE

„TVÁ HŮL A KYJ JSOU MÁ ÚTĚCHA!“ - „Hospodin je pastýř můj.“ (Žalm 23)

~ „ÚTĚCHA BUDE PUTOVAT DO MNOHA STÁTŮ NA NAŠÍ ZEMI, JAKO PUTOVAL SV. VOTĚCH!“

Jsem vychovávána voršilskou spiritualitou. Ta mne nemálo připravila na mé poslání. Jsem vděčná každé sestře, která se věrně otvírala duchu voršilskému. Vždyť naše zakladatelka sv. Anděla Merici byla ženou, která překypovala darem smíření. Z mnoha duchovních pramenů víme, že každé usmíření přináší útěchu. Duch svatý se nazývá UTĚŠITELEM. A tohoto ducha potřebuje vojenský poustevník pro službu AČR, aby byla nesena vojáky hlavně VD do misí, za hranice, do mnoha zemí.2


  1. SCHAUBER Vera, SCHINDLER Hanns Michael: Rok se svatými. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1994. 
  2. ŠKERENČÁKOVÁ MONIKA JOLANA, Armáda Ducha Svatého, osobní, vojenské a ekumenické poustevnictví.  Praha 2009. str. 65. 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit