Královská cesta, „Křižovatka kultury odpuštění“. Přeji si, aby byla pro budoucí pokolení nejen křižovatkou „obchodníků“, ale i křižovatkou „oslavenců odpuštění“! Zvu vás, všechny, k „slavení přijatého a darovaného odpuštění (SPADO)“.

Tento jedinečný dar, kterým je slavení přijatého a darovaného odpuštění, ať se dotkne každého, kdo se setká s touto nabídkou.

V duchu slavení přijatého a darovaného odpuštění vás zdravím a přeji odvahu.

Můj pozdrav je v duchu odpuštění, neboť v tomto duchu se nachází celý můj život mé srdce i moje mysl.

Toužím, aby tento projekt-zvěst posloužil k přijatému a darovanému odpuštění. „Ba dokonce poselství a služba pokání směřují za oblast církve a věřících ke všem lidem, protože všichni potřebují obrácení a usmíření (Řím 3, 23-26.)“1 ... a tím byly posíleny mezilidské vztahy a rodinné i společenské soužití. „Proto zcela skládá svou naději v Kristovu modlitbu za církev, v lásku Otce k nám a v sílu Ducha Svatého. ´Ta naděje nás ale nezklame, protože nám Bůh vlil do srdce lásku skrze Ducha svatého, který nám byl dán´ (Řím 5, 5).2


  1. RECONCILIATIO ET PAENETENTIA, O smíření a pokání v dnešním poslání církve. Posynodální apoštolská adhortace Jana Pavla ll. O smíření a pokání v dnešním poslání církve z 2. prosince 1984. Zvon, České katolické nakladatelství Praha 1996. Čl. 13, str. 31.
  2. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ SNĚM DOKUMENTY Řím, Křesťanská Akademie 1983. Dekret „Unitatis redintegratio“ o ekumenismu. Čl 24, str. 237.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit